• [FELIETON] Efekt motyla – słów kilka o wychowaniu
  • Pierwsza kolonia? Kiedy dziecko jest gotowe wyjazd?
  • Wychowawcza funkcja kolonii – najważniejsze informacje
  • Telefon do wychowawcy, czy do dziecka?
  • Czy same chęci wyjazdu dziecka wystarczą?
  • Pierwsza kolonia? Czyli, kiedy po raz pierwszy możemy wysłać dziecko na kolonie?