Miejsce wypoczynku – bezpieczeństwo, higiena i przepisy dotyczące zakwaterowania

Jak wybrać miejsce wypoczynku swojego dziecka? By miejsce wypoczynku było bezpieczne i higieniczne, z pomocą przychodzi nam Kuratorium Oświaty oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Sporo zależy także od organizatora.

Miejsce wypoczynku – jak je sprawdzić?

Po pierwsze, wypoczynek musi być zgłoszony do Kuratorium Oświaty – to podstawa. Czy tak jest, możemy sprawdzić na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl. Właściciel obiektu, w którym dzieci mają spędzać wypoczynek, dysponuje dokumentami o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych lub okresowych kontrolach, wydanymi przez miejscowego komendanta powiatowego lub miejskiego.

Natomiast kontrolę warunków bytowych przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna. W zależności od formy wypoczynku możemy spodziewać się różnych warunków. Inaczej to wygląda na obozach pod namiotami, inaczej w domu parafialnym, szkole, a inaczej w obiekcie hotelarskim. W każdym z tych przypadków sytuacja będzie wyglądać inaczej, jedno jest pewne – wszystkie te obiekty muszą być przygotowane do pełnienia swojej funkcji.

 • W przypadku obozów pod namiotami organizatorzy odpowiedzialni są za wybudowanie całej infrastruktury, od części noclegowej po część sanitarną.
 • W przypadku obozu organizowanego w ośrodku wypoczynkowym lub hotelu organizator nie musi tworzyć infrastruktury, warto jednak, aby sprawdził, czy obiekt spełnia wymagania stawiane przez przepisy sanitarne.

Miejsce wypoczynku i warunki higieniczno-sanitarne dla wypoczynku w obiektach stałych

Optymalną byłaby lokalizacja wypoczynku w oddaleniu od ruchliwych tras komunikacyjnych, na terenach o odpowiednich warunkach klimatycznych. Obiekt winien posiadać dostosowaną do liczby uczestników wypoczynku dostateczną liczbę pomieszczeń przeznaczonych na sypialnie, jadalnię, świetlicę, izolatkę, węzły sanitarno-higieniczne oraz wyposażenie, zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu wypoczynku.

Zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku łączy się z zapewnieniem prawidłowych warunków pobytu dzieci i młodzieży w następujących obszarach:

I. Liczebność grupy:
Pod opieką jednego wychowawcy może znajdować się:

 • 15 dzieci do 10 roku życia;
 • nie więcej niż 20 uczestników na jednego wychowawcę w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia;
 • nie więcej niż 15 uczestników na jednego wychowawcę dla grup mieszanych;
 • w przypadku niepełnosprawnych uczestników wypoczynku liczba ta ulega zmniejszeniu w zależności od stopnia niepełnosprawności.

II. Teren:

 • nawierzchnia dróg oraz przejść powinna być równa i utwardzona;
 • otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia muszą być trwale zabezpieczone odpowiednimi pokrywami;
 • jeśli na terenie urządzono piaskownice, przed sezonem należy dokonać wymiany piasku;
 • na terenie należy zapewnić wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów stałych.

III. Budynek:

 • musi być zaopatrzony w bieżącą ciepłą i zimną wodę;
 • mieć zapewnione odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej lub własnego zbiornika bezodpływowego;
 • w przypadku organizacji wypoczynku dla osób niepełnosprawnych – obiekt musi być dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku;
 • schody zewnętrzne i wewnętrzne powinny być wyposażone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich, stopnie schodów powinny być równe i nieśliskie;
 • wysokość pomieszczeń w budynkach zamieszkania zbiorowego powinna wynosić minimum 2,5 m w sypialniach 1-4-osobowych, zaś przy liczbie osób większej niż 4, wysokość powinna wynosić minimum 3,0 m;
 • sufity, ściany, podłogi oraz stolarka okienna i drzwiowa powinna być w dobrym stanie technicznym.

IV. Pokoje sypialne i inne pomieszczenia zajęć:

 • powierzchnia sypialni powinna mieć nie mniej niż 2,5 m2 na jedną osobę; powierzchnia ta ulega zmniejszeniu w przypadku łóżek piętrowych i wynosi 1,5 m2/osobę; należy pamiętać o zachowaniu 30 cm odstępu między łóżkami, co ma zapobiegać przenoszeniu chorób i pasożytów, natomiast mając na względzie swobodę ruchu, wskazane jest zapewnienie 50 cm odstępu między łóżkami;
 • w salach sypialnych należy zapewnić: łóżko jednoosobowe wyposażone w: poduszkę, kołdrę lub dwa koce, komplet pościeli (poszwa, poszewka na poduszkę, prześcieradło – czyste, niezniszczone); szafki (lub indywidualne półki) dla każdej osoby na rzeczy osobiste; stół oraz krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy; wieszaki na odzież wierzchnią; lustro; kosz na śmieci;
 • świetlica – powinna posiadać odpowiednią powierzchnię, która będzie gwarantowała prowadzenie zajęć zespołowych, wyposażona w sprzęt świetlicowy;
 • jadalnia – wskazane jest, aby była pomieszczeniem o odpowiednio dużej powierzchni, umożliwiającej spożywanie posiłków jednocześnie przez wszystkich uczestników wypoczynku;
 • meble i inne sprzęty będące w wyposażeniu pokoi sypialnych, jak i pomieszczeń wspólnych, muszą być czyste, niezniszczone, sprawne technicznie oraz estetyczne.

V. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne:

 • wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinna wynosić 2,5 m;
 • ściany powinny mieć do wysokości 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci;
 • posadzka powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska;
 • w budynkach użyteczności publicznej (wypoczynek w miejscu zamieszkania) należy zapewnić następujące warunki: 1 umywalka dla 20 osób; 1 miska ustępowa dla 20 dziewcząt; 1 miska ustępowa i 1 pisuar dla 30 chłopców;
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być wyposażone w środki higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarki elektryczne do rąk i papier toaletowy);
 • urządzenia sanitarne powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności technicznej i być utrzymane w czystości;

VI. Warunki do uprawiania sportu i rekreacji:

 • urządzenia i sprzęt sportowy powinny być w dobrym stanie sanitarno-technicznym (sprawne i czyste);
 • nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych powinny być równe i utrzymane w dobrym stanie technicznym;
 • bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia terenowe powinny być stabilne i na stałe umocowane do podłoża;
 • w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw powinny być umieszczone tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

VII. Opieka medyczna:

 • organizator jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku m.in. poprzez zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (organizator powinien znać dane teleadresowe, godziny przyjęć oraz zakres świadczeń opieki zdrowotnej właściwego świadczeniodawcy) lub na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;
 • istotnym elementem zabezpieczenia medycznego jest wydzielenie izolatki;
 • personel medyczny lub kierownik wypoczynku powinien: prowadzić zeszyt porad i zabiegów; prowadzić zeszyt chorych przebywających w izolatce; posiadać karty kwalifikacyjne uczestników; posiadać dokumentację medyczną personelu;
 • zawsze też warto indywidualnie zadbać o opiekę lekarską;
 • organizator wypoczynku zapewnia apteczkę wyposażoną w środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania (dostępną o każdej porze), zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych.

Źródło:

https://men.gov.pl
http://poradnik.ngo.pl
wsse.waw.pl

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments