• Wychowawcza funkcja kolonii
  • Jak często dzwonić do kolonisty?
  • Mamo, tato, chcę jechać! – Czy same chęci wystarczą?
  • Kiedy po raz pierwszy możemy wysłać dziecko na kolonie?